KATALOG BAZA PODATAKA ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI
ISSN (Online) 2560-5615

Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
Centar za primenjenu bezbednost
Beograd, 2018.

Urednik:
Prof.dr Slađana Đurić

Autori:
Ivan R. Dimitrijević, Ana Paraušić

Recenzenti:
Prof. dr Božidar Banović, doc. dr Svetlana Stanarević

Veb dizajn:
Miroslav Krsmanović

Vizuelni identitet:
Monika Lang

Lektura i korektura:
Sandra Vuksan

Saradnici:
Ivana Veličkovski, Zoran Kučeković, Miloš Mitrović, Jovanka Kuvekalović, Filip Stojanović, Irena Đorđević, Jovana Dimitrijević, Nataša Pajić, Nevena Šekarić, Marko Gnjatović, Zoran Danilović, Dušan Kesić, Nenad Stekić, Stevan Tatalović, Miloš Meseldžija, Biljana Mikić, Dušan Vićentijević, Natalija Bjeković, Maja Svrdlin, Tatjana Simić, Nikolina Seferović, Nevena Stojković, Jelena Šumaković, Vukašin Živković, Goran Zeljković, Strahinja Jović, Mihajlo Kopanja, Slađana Ćurčić, Dajana Kostić, Tamara Ilinčić, Stefan Katić, Anđela Radojičić, Sara Stančević, Jelena Atić.

Kontakt:
ivan.dimitrijevic@fb.bg.ac.rs
ana.parausic@fb.bg.ac.rs