Koje baze podataka obuhvata Katalog?

Pod bazama podataka možemo podrazumevati sve sistematizovane skupove kako strukturisanih tako i nestrukturisanih podataka i informacija, koji mogu biti u formi statističkih pokazatelja, izveštaja, pregleda i prikaza podataka, dokumenata, arhivske građe, skupova indikatora, indeksa, baza podataka o događajima i sl. Takve skupove podataka mogu kreirati međunarodne i/ili državne institucije, naučnoistraživačke i obrazovne ustanove, privatne kompanije, nevladine organizacije, kao i pojedinci za naučnoistraživačke, evidencione ili komercijalne svrhe.

Kako se koristi onlajn Katalog baza podataka?

Katalog baza podataka za istraživanja u oblasti bezbednosti moguće je pretraživati na dva načina. Pre pregleda pojedinačnih baza podataka nalazi se abecedni spisak naziva svih baza podataka obuhvaćenih Katalogom (Spisak baza podataka). Pored toga, uzimajući u obzir činjenicu da nismo klasifikovali baze podataka u Katalogu, umesto njihovog razvrstavanja po zadatim kategorijama smatrali smo primerenijim da ponudimo i spisak svih varijabli, odnosno indikatora, indeksa, kategorija, tema i oblasti (Indeks varijabli). Ovo je i preporučeni način pretrage Kataloga baza podataka, budući da jedna varijabla (indeks, indikator, kategorija itd.) može biti zastupljena u nekoliko različitih baza podataka. Pored svake varijable nalazi se broj/brojevi koji se odnose na broj baza podataka koje sadrže datu varijablu.

Koja znanja su potrebna za upotrebu ovih baza podataka?

U većini slučajeva upotreba konkretnih baza podataka od istraživača zahteva posebna znanja i veštine koje se odnose na osnovno poznavanje računarskih programa za pregled, obradu i prikaz podataka. Najčešće je dovoljno poznavanje Microsoft Office paketa (sa akcentom na MS Excel programu), PDF čitača (Adobe Reader, Acrobat Reader) i pretraživanja interneta. Međutim, za upotrebu manjeg broja baza podataka potrebno je poznavanje specifičnih statističkih tehnika za obradu podataka u softverskim paketima poput SPSS, R, Oracle, ali i poznavanje programskog jezika SQL za kreiranje upita (videti sliku ispod). Takođe, na pojedinim internet prezentacijama baza podataka upućuje se na specijalizovane i često besplatne programe koji olakšavaju upotrebu podataka iz date baze, dok je na mnogim internet prezentacijama baza podataka trend omogućavanje korisniku da jednostavno prikazuje podatke u odnosu na upit koji sam postavi.

 

Kako se u tekstu navode baze podataka koje su upotrebljene?

Veoma važna stavka o kojoj je potrebno razmišljati onda kad istraživač odluči da u istraživanju primeni podatke iz određene baze podataka, jeste i način na koji će konkretna baza biti referisana/navedena u izveštajima o istraživanju. Uobičajeno je da se na internet prezentaciji baze podataka nalazi preporučen način citiranja izvora baze. Takođe, nekad se prilikom citiranja kao izvor navodi institucija koja je kreirala bazu, dok je u nekim slučajevima to autor (ili autori) koji je objavio rad prilikom svakog ažuriranja baze, i u tom slučaju se napominje da bi trebalo citirati konkretan rad prilikom svakog korišćenja baze podataka (Pogledati primere 1a, 1b, 2a, 2b).

Primer 1a. Referisanje baze podataka u tekstu

„Prvi korak u empirijskom istraživanju sukoba je operacionalno određenje centralnog pojma. Građanski rat se određuje kao unutrašnji oružani sukob koji je za posledicu imao najmanje 1.000 smrti povezanih sa borbenim dejstvima u toku jedne godine. Ovo određenje rezultat je pionirskog rada Singera i Smola (Singer & Small, 1982; 1994) u okviru projekta Korelati rata (Correlates of War). U radu će biti korišćeni podaci koji se odnose na 161 državu u periodu 1960-1999. pri čemu je identifikovano 79 građanskih ratova“ (Collier & Hoeffler, 2004:565).

Collier, P. & Hoeffler, A. (2004). Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers56(4), 563-595.

Primer 1b. Navođenje baze podataka u spisku referenci

Singer, D.J. and Small, M. (1994). ‘Correlates of War Project: International and Civil War Data, 1816-1992’, Data file, Inter-University Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor, MI.

Small, M. and Singer, J.D. (1982). Resort to Arms: International and Civil War, 1816-1980, Sage, Beverly Hills, CA.

Primer 2a. Referisanje baze podataka u tekstu

Kako bi utvrdili efekte domaćeg (unutrašnjeg) i međunarodnog terorizma na razvoj afričkih država, Kusrav Gabuljev i Tod Sendler (2011) ispitivali su podatke za 51 afričku državu u periodu 1970-2007. (START, 2009). Jedan od ciljeva tog istraživanja bio je da se napravi razlika između uticaja terorizma i unutrašnjih, građanskih sukoba na ekonomski razvoj. Podaci o domaćem i međunarodnom (unutrašnjem i transnacionalnom) terorizmu preuzeti su iz Baze globalnog terorizma (Global Terrorism Database, GTD) za koju podatke prikuplja Nacionalni centar za proučavanje terorizma i odgovora na terorizam (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism START) Univerziteta u Merilendu (Gaibulloev & Sandler, 2011).

Gaibulloev, K. & Sandler, T. (2011). The Adverse Effect of Transnational and Domestic Terrorism on Growth in Africa. Journal of Peace Research48(3), 355-371.

Primer 2b. Navođenje baze podataka u spisku referenci

National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) (2009) Global Terrorism Database, CD-Rom. College Park, MD: University of Maryland.

Šta sadrži pregled pojedinačne baze podataka?

Naziv baze podatakaPun naziv baze na engleskom jeziku

(Naziv baze na srpskom jeziku)
Institucija Pun naziv institucije na engleskom jeziku (skraćenica, ako se koristi), sedište

(Naziv institucije na srpskom jeziku, sedište)
Vrsta institucije Akademska/naučna (univerziteti, fakulteti, naučni instituti);
Državna (organi izvršne vlasti, npr. Stejt department);
Međunarodna (npr. UN, EU, OEBS...);
Nevladina (npr. Fridom haus);
Komercijalna (uglavnom naplaćuje upotrebu baze podataka).
Vrsta baze podataka Agregat više baza – baza je nastala preuzimanjem podataka iz drugih baza. Ukoliko je odabrana ta vrsta, u narednoj rubrici (Veza sa drugim bazama) nalazi se spisak tih baza. Ukoliko postoji preveliki broj izvornih baza, one su grupisane u kategorije (npr. specijalizovane agencije UN);
Baza indikatora ili indeksa (npr. Human Development Index);
Statistički izveštaji (npr. Country Reports on Terrorism);
Baza dokumenata (npr. White Papers on Defense);
Baza događaja (npr. BBC Monitoring);
Istraživanja javnog mnjenja (npr. International Crime Victims Survey);
Infografici (npr. Disaster Information Management System).
Veza sa drugim bazama podatakaRubrika sadrži spisak baza podataka, u slučaju da je reč o agregatu više baza (pogledati rubriku iznad) i u slučaju da baza podataka na bilo koji način referiše na neku drugu bazu.
Opis baze podatakaKratak opis sadržaja baze podataka (osnovne informacije, ciljevi, ciljna grupa)
VarijableSpisak indikatora i/ili indeksa, kategorija, tema i oblasti prema kojima su organizovani podaci obuhvaćeni bazom
Obim jedinicaObim jedinica najčešće podrazumeva broj država, teritorija, gradova i sl. na koje se odnose prikupljeni podaci. Ukoliko je reč o bazi događaja, obim jedinica odnosi se na broj događaja o kojima postoje podaci.
Vremenski obuhvatU zavisnosti od konkretne baze podataka, vremenski obuhvat odnosi se na period koji je obuhvaćen podacima ili na period u kojem su podaci prikupljani (npr. istraživanja javnog mnjenja)
MetodologijaIzvori podataka, opis načina prikupljanja i obrade podataka (korišćene metode i tehnike) i vizuelizacija podataka u bazi
Format podatakaBaze prikazane u Katalogu sadrže sledeće formate podataka:

HTML, PHP (veb stranice);
CSV, DAT, XLS/XLSX, SQL, CDB/MDB/ACCDB, DTA, STATA, SPSS, SAV, POR, SAS/SD2, TPT, TSV, ODS (formati tabelarnih podataka);
DBF (format podataka za dBASE platforme);
RDATA (format podataka za R softversko okruženje);
XML, JSON, SDMX (formati za mašinsku razmenu podataka);
ASC/ASCII, RTF (formati tekstualnih podataka);
PDF, DOC/DOCX (tekstualni dokumenti);
SHP, SHX, ESRI, KML (formati prostornih podataka za GIS);
JPG, PNG (formati rasterskih digitalnih slika);
PPT (format prezentacija);
iOS/Android (formati za mobilne platforme).
Upustvo za korišćenje baze podataka (link)Sadrži link ka kodnoj knjižici ili konkretnom uputstvu, ukoliko ono postoji
Pristup bazi podatakaBaza je otvorena bez posebnih uslova za pristup;
Potrebna je registracija za pristup bazi;
Pristup bazi se naplaćuje;
Pristup je omogućen preko neke od akademskih mreža.
Internet adresaHiperlink ka bazi podataka
KomentarOva rubrika predviđena je za dodatne smernice o bazi podataka, njenom korišćenju i ostalim informacijama koje nisu obuhvaćene prethodnim rubrikama